Současnost Sboru Církve bratrské v Brně

Ke Sboru Církve bratrské v Brně na Kounicově ulici dnes patří přes 270 plnoprávných členů. Na zvěstování Božího slova se kromě kazatelů podílejí také starší (presbyteři). Ve sboru slouží pěvecký sbor pod vedením dirigenta Martina Rause. Každý měsíc je vydáván sborový časopis Kompas. Kromě pravidelných bohoslužeb sbor nabízí široké veřejnosti Alfa kurzy (seznámení s křesťanství v deseti večerech), koná katechetickou službu dětem, dorostu a mládeži (včetně letních táborů), podporuje diakonické projekty (křesťankou sociální práci) v rámci Církve bratrské i mimo ni (např. podpora brněnské pobočky Slezské diakonie – Eliada, která je zaměřena na pomoc rodinám se speciálními potřebami) a misijní projekty (např. vysílání stanice Trans World Radia, podpora misionářů sloužících na Ukrajině, podpora práce Armády spásy). Sbor udržuje dobré ekumenické kontakty především s okolními sbory, tzn. Sborem Bratrské jednoty baptistů (Smetanova ul.), Českobratrské církve evangelické (Opletalova ul.) a Československé církve husitské (Botanická ul.), jejichž vyjádřením jsou jednou ročně ekumenické bohoslužby se slavením večeře Pánovy.

Všechny bohoslužby a generační programy jsou volně přístupné všem, kteří mají zájem se jich účastnit.