Zajímavé materiály

Víra ve vírech doby - MP3 nahrávky

"Víra ve vírech doby - Jak žít opravdové křesťanství dnes?" Přednášejícím hostem byl kazatel David Novák, M.Th. Níže jsou odkazy na MP3 nahrávky a texty přednášek: Úvodní biblický výklad - kaz. David Kubíček / První přednáška - Současné společenské trendy (text přednášky) / Druhá přednáška - Žít jako otevřenácírkev (text přednášky)

Inform 8-2012

Zprávy a informace z Rady Církve bratrské.

John Blanchard v Brně - MP3

„Pokud existuje milující Bůh, proč dopouští utrpení?“ - mp3

„Může křesťanství nabídnout něco člověku 21. století?" - mp3

Bible - kniha knih

Zveme na cyklus programů o Bibli, který začíná ve středu 5. 9. 2012 v 19.00 hodin v modlitebně sboru. Další setkání se konají každou první středu v měsíci. Program vše setkání je zde.

Starší vybrané texty a odkazy

  • Než půjdeš ke křtu - publikace kaz. ThDr. Jana Urbana pro křestní přípravu
  • Modlitba sportovce od kazatele Davida Nováka
  • Zpráva bývalého předsedy Rady CB pro konferenci v Náchodě 2010
  • Přednáška kaz. Roberta Harta o CB v proměnách času. Předneseno při slavnostním seniorátním shromáždění s připomínkou 130let od založení CB.
  • Věříme ještě v pastoraci? - zvukový záznam konference jihomoravského seniorátu, 17. 10. 2010, Kyjov.
  • Komunikace v rodině - záznam přednášek konference konané v Pardubicích 7. 11. 2009.
  • Trendy v dnešním rodičovství, jejich přednosti a nedostatky. Přednášel Pavel Raus. Nahrávky z konference jsou zde.