POHŘEBNÍ ROZLOUČENÍ

Církev bratrská považuje i úmrtí a pohřeb za příležitost ke zvěstování Kristova evangelia
jako poselství potěšení a naděje. Proto poskytuje tuto službu při pohřbu nejen svým
členům, ale všem, kdo o ni požádají. Není-li k dispozici kazatel, vykoná pohřební
pobožnost podle rozhodnutí staršovstva některý ze starších sboru. 
Církev bratrská se snaží působit k tomu, aby úmrtní oznámení, vystrojení pohřbu
i celý jeho průběh byly střízlivé a aby vynikla především zvěst o Pánu života i smrti
a požehnání víry v něho. 
O pohřební bohoslužbu je potřeba požádat a dohodnout vhodný termín ve spolupráci
s pohřební službou. Úterý a čtvrtek nejsou pro konání pohřbů v našem sboru vhodné.

V případě zájmu kontaktujte kazatele Jana Asszonyi

tel.: 534 009 434 nebo 604 219 445