Na cestu s Božím slovem

„A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, ...a buďte vďační.“ List Kolosanom 3,15

„Buďte vďační“ pôsobí na prvý pohľad akoby tam ani nepatrilo. Možno však prezrádza niečo o pokoji a o vďačnosti. Vďačnosť totiž nie je prirodzená ne(s)pokojnému srdcu. Ak sme nespokojní s niečím či nepokojní ťažko sme aj vďační za to. Vďačnosť objavujeme pokojom.

„Svoj pokoj vám dávam“, hovorí Kristus.  Byť vďačným je proces premeny. Vďačnosti sa dá naučiť pokojom Kristovým, pretože z neho vychádza.

Duša sa utíši a spolu so svätým Augustínom  môže vyznať: „Nespokojná je moja duša, kým nespočinie v Tebe.“

Mária Uhlíková
 

 

Starší zamyšlení

 • Bůh však pamatoval na Noeho - text
 • Co padá z nebe? - text
 • Dáma v černém - text
 • Mít „své“ místo - text
 • Nikdo za nic nemůže - text
 • Bůh čeká na zázraky - text
 • Svoboda a galeje - text
 • Kristus v zástěře - text
 • Jakoby se nechumelilo - text
 • ID karta do nebe - text
 • Štědrost Pána Ježíše - vánoční zamyšlení - text