Kazatelé sboru

Jan Asszonyi
kazatel a správce sboru
 

 

Daniel Komrska
druhý kazatel sboru
 

Stanislav Heczko
kazatel důchodce
 

O Církvi bratrské

se dozvíte více zde: www.cb.cz

O dějinách brněnského sboru

se dozvíte více zde: Dějiny brněnského sboru

O současnosti brněnského sboru

se ve stručné charakteristice a datech na stránce O současnosti sboru

O starších sboru

o jejich úkolech se dozvíte více zde: Článek 40 Řádu Církve bratrské

Složení staršovstva

v období od 25.3.2012 do 25.3.2016

• Místopředseda staršovstva (statutární zástupce sboru):  Petr Raus

    • Hospodář sboru (statutární zástupce sboru): Eduard Klamka

    • Starší brněnského sboru: Kořínek Jiří, Křipač Jiří, Pacek Jaroslav, Hluchý Milan, Rous Luboš, Kratochvíl Petr, Veselý Samuel a Veselý Tomáš

   Starší na samostané kazatelské stanici v Bohumilicích:

    Vedoucí stanice: Roman Zvonař

    Jílek Ladislav ml., Chlápková Dagmar, Halámková Růžena, Zvonař František

 Noemi Komrsková 
Pastorační pracovník
 

Mária Uhlíková
Pastorační pracovník