POŽEHNÁNÍ DÍTĚTE

Zvyk vyprošovat ve shromáždění Boží požehnání narozenému dítěti a jeho rodičům
je ozvěnou jednání Pána Ježíše samotného. Když k němu rodiče přinášeli své
děti, bral je do náručí a žehnal jim (Mt 19,13-15). Inspirací je také starozákonní
ustanovení, podle něhož rodiče přinášeli prvorozené syny do chrámu, aby je
představili a zasvětili Hospodinu (Lk 2,22-24). Smyslem dnešního požehnání
v církvi je symbolické uvedení dítěte do společenství Božího lidu a prosba církve
za dítě i rodiče. Rodiče jsou rovněž povzbuzeni ke křesťanské výchově.

Součástí aktu požehnání dítěte je vyznání víry rodičů a slib: „Slibujete, že budete
své dítě vychovávat v Boží bázni a lásce. Budete se za ně modlit, svým životem
mu budete příkladem a povedete ho tak, aby vyrůstalo uprostřed obecenství Božího
lidu.“ Požehnání dítěte se koná v průběhu nedělní bohoslužby, zpravidla v jejím začátku.
Termín požehnání je potřeba dohodnout dostatečně dopředu s kazatelem sboru.

V případě zájmu o požehnání či další informace kontaktujte kazatele Jana Asszonyi

tel.: 534 009 434 nebo 604 219 445