POŽEHNÁNÍ CIVILNÍHO SŇATKU

V rámci duchovní péče mají členové a přátelé Církve bratrské možnost požádat
o uspořádání svatební bohoslužby. To je pro církev příležitostí ke zvěstování Božího
slova, k připomenutí Božích slibů a manželských řádů a k výzvě, aby manželé ve
společném životě následovali Pána Ježíše. Uspořádání svatebního shromáždění
má mít veřejný, důstojný a slavnostní ráz a má vyjadřovat úctu k manželství a rodině. 
Svatebním shromážděním sloužíme tam, kde snoubenci stojí o modlitby církve,
slibují si manželskou věrnost a lásku a účastní se přípravy na manželství.
O uspořádání svatební bohoslužby je potřeba požádat nejméně 3 měsíce dopředu.
O jejím uspořádání na základě žádosti snoubenců rozhoduje staršovstvo sboru.

V případě zájmu kontaktujte kazatele Jana Asszonyi

tel.: 534 009 434 nebo 604 219 445