Stanislav Heczko

02.05.2008 18:28

Kazatel důchodce. Narodil se v roce 19. 11. 1929 ve Vendryni. Základní školu (1935 – 1939) a částečně i střední (1939 - 1944) absolvoval v polském a německém jazyce. Maturitu získal na obchodním gymnaziu v Cieszyne (Polsko). Vzhledem k únorovým událostem roku 1948 mu nebylo umožněno studovat na Akademii tělesné výchovy ve Warszawie. Krátce pracoval v Národní bance Polska v Cieszyne (1949 - 1951).

V 21 letech (8. 1. 1950) uvěřil v Pána Ježíše Krista. To ho přivedlo ke studiu teologie nejprve v Bratislavě (od 1. 11. 1951), a pak na Komenského evangelické teologické fakultě v Praze (od 1. 2. 1952). Studia ukončil v roce 1955. Následovala dvouletá vojenská prezenční služba (1955 - 1957). 4. 9. 1955 se oženil se sestrou Halinou Szwanczarovou, s níž má tři syny.

Od podzimu 1957 sloužil rok jako laický kazatel vedle svého civilního zaměstnání v ostravském sboru tehdejší Jednoty českobratrské (dnes Církve bratrské). Jako laický kazatel pokračoval ve službě sboru na Velké Lhotě při zaměstnání v Rožnově pod Radhoštěm (do podzimu 1964). Podobně pak i v Opavě v letech 1964 - 1967. Službu kazatele Církve bratrské na plný pracovní úvazek vykonával ve sboru v Českém Těšíně od 1. 2. 1967 do 31. 8. 1983 (do roku 1970 přitom spravoval i opavský sbor), aby posléze byl zvolen kazatelem brněnského sboru, kde byl správcem sboru do roku 1995. Následovala služba ve Veselí nad Lužnicí (1995 - 1999) při současné administraci táborského sboru. Posléze administroval také brněnský královopolský a kyjovský sbor. Do 31. 8. 2005 byl druhým kazatelem brněnského sboru na Kounicově ulici, kde dodnes vypomáhá v pastoraci a ve službě kázáním. Od 1. 9. 2005 je v důchodu.

30. 4. 1968 vykonal první z 93 následujících cest na východ do zemí bývalého Sovětského svazu. Po roce 1985 měl možnost navázat mnohé kontykty s věřícími převážně na Ukrajině. Kromě pomoci z České republiky zprostředkovával také pomoc ze zemí na západ od nás.