Kde se vzal plevel?

21.07.2008 10:53

Kázání neděle 20. 7. 2008, kázal kaz. Jan Asszonyi na text ev. Matouše 13, 24-43. Na poli Pána, kde byla zaseta dobrá setba, se ukazuje plodina, která je velice podobná té pravé. Nepřináší však dobrý výnos, její plody jsou jedovaté. Jak se to stalo? Na Pánově poli totiž zasévá i někdo jiný. Na našich polích platí, že pšenice zůstává pšenicí a plevel zůstává plevelem. Jinak tomu je na poli nebeského království. Pšenice se může stát plevelem stejně jako plevel pšenicí. Celý text kázání je zde.