Cizí jazyky v Božích službách

11.05.2008 09:00

Kázání svatodušní neděle 11.5.2008. Text kázání: Skutky 2 a Genesis 11, 1-9

Když bylo apoštolům dáno o letnicích promluvit cizími jazyky, bylo to proto, aby posluchači porozuměli Božím skutkům - tomu, co se stalo v osobě Pána Ježíše Krista. Pán Bůh promluvil jazykem, kterému díky Duchu svatému rozuměli. I k nám takto hovoří Pán Bůh a také my potřebujeme hovořit takovými jazyky, aby nám lidé rozuměli, a to i tehdy, když mluvíme stejným jazykem. Jako pomoc nám k tomu byl dán Duch svatý.

Text kázání naleznete zde 2008 Svatodusní kazani.pdf