Jan Asszonyi

02.05.2008 17:49

Jan Asszonyi

Kazatel a správce Sboru Církve bratrské v Brně

Narozen 25.8.1966 v Ostravě. Po absolvování středního odborného učiliště v Ostravě Vítkovicích (obor silnoproudá elektrotechnika), pracoval ve Výzkumných ústavech Vítkovic.

V roce 1988 po dvouleté základní vojenské službě přijat ke studiu na tehdejší Komenského bohoslovecké fakultě v Praze(dnešní Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy).

Během studia teologie na pražské fakultě vyslán Církví bratrskou na jednoroční studijní pobyt na Union Theological College, Belfast, Severní Irsko (1991-1992), kde se věnoval pastorační a systematické teologii.

 

V září 1993 ustanoven Radou Církve bratrské druhým kazatelem pražského žižkovského sboru.

V září 1995 ordinován za kazatele Církve bratrské a zároveň zvolen kazatelem žižkovského sboru.

Službu v pražském sboru přerušil na jeden rok (1997-1998) s tím, že po tuto dobu sloužil jako vojenský kaplan při 6. Mechanizovaném praporu SFOR na území Bosny a Hercegoviny.

Po skončení zahraniční vojenské mise se vrátil zpět do služby žižkovskému sboru.

Od června 2004 kazatelem a správcem Sboru Církve bratrské v Brně, Kounicova.

S manželkou Danielou má syna Šimona a Vojtu.