Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!

01.06.2008 18:20

Kázání neděle seniorů - 1. 6. 2008 (kaz. J.Asszonyi). Text kázání: 2 Kr 6, 8- 18. O postavení dnešních seniorů ve světle příběhu starého proroka Elíši a jeho mládence. Zde je celý text kázání.