Jan Asszonyi

Kazatel a správce Sboru Církve bratrské v Brně

Narozen 25.8.1966 v Ostravě. Po absolvování středního odborného učiliště v Ostravě Vítkovicích (obor silnoproudá elektrotechnika), pracoval ve Výzkumných ústavech Vítkovic. V roce 1988 po dvouleté základní vojenské službě přijat ke studiu na tehdejší Komenského bohoslovecké fakultě v Praze(dnešní Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy).
    Během studia teologie na pražské fakultě vyslán Církví bratrskou na jednoroční studijní pobyt na Union Theological College, Belfast, Severní Irsko (1991-1992), kde se věnoval pastorační a systematické teologii.
    V září 1993 ustanoven Radou Církve bratrské druhým kazatelem pražského žižkovského sboru. V září 1995 ordinován za kazatele Církve bratrské a zároveň zvolen kazatelem žižkovského sboru. Službu v pražském sboru přerušil na jeden rok (1997-1998) s tím, že po tuto dobu sloužil jako vojenský kaplan při 6. Mechanizovaném praporu SFOR na území Bosny a Hercegoviny. Po skončení zahraniční vojenské mise se vrátil zpět do služby žižkovskému sboru. Od června 2004 kazatelem a správcem Sboru Církve bratrské v Brně, Kounicova.
    S manželkou Danielou má syna Šimona a Vojtu.

 

 

 

 

Kontakt: Jan Asszonyi

tel.: 534 009 434 , 604 219 445