BOHOSLUŽBY A JINÉ SETKÁNÍ

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI DO VŠECH NAŠICH SHROMÁžDĚNÍ

Neděle
8:20 modlitební chvíle (v sálku za šatnou)
9:00 dopolední shromáždění s besídkou dětí
19:00 večerní shromáždění (od Velikonoc do začátku letních prázdnin a od začátku školního roku do první litopadové neděle)
17:00 večerní shromáždění formou večírku (zimní období)

Úterý
17:00 Schůzka malého dorostu (8-12 let)

19:15 Setkání mládeže

Středa
19:00 Biblická hodina

Čtvrtek
17:00 Schůzka velkého dorostu (12 let a více)

Pátek
16:45 Nácvik sborového zpěvu