Z jednání staršovstva 14. 9. 2011

29.09.2011 09:44

Zde můžete nahlédnout do výpisu ze zápisu setkání staršovstva, které se konalo ve středu 14. 9. 2011.