Příběh syrského vojevůdce Naamána

28.05.2014 10:25

Série biblických hodin nad starozákonním příběhem 2. Královské 5 - Cesta syrského vojevůdce Naamána za uzdravením a poznáním Hospodina:

1. Každý má své „ale...“ (2Kr 5,1) -  mp3
2. Dobré srdce a dobrá víra otrokyně (2Kr 5,2-3) - mp3
3. Bezmoc mocných (2Kr 5,1-7) - mp3
4. Muž Boží a král Izraele (2kr 5,1-8) - mp3
5. Sám sobě překážkou (2Kr 5,9-12) - mp3
6. Dobrá rada nad zlato (2Kr 5,9-14) - mp3
7. Naamánova proměna (2Kr 5,14-19) - mp3
8. Ne nepodstatný dovětek - selhání Gécházího (2Kr 5,20-27) - mp3