online vysílání                            kompas                            oznámení                            kontakty
 

Bohoslužebný kalendář

Biblická hodina

22.10.2014 19:00
Pokračování výkladu knihy Daniel. Káže kazatel Jan Asszonyi.

Nedělní ranní bohoslužba

26.10.2014 09:00
Káže bratr Luboš Raus

Nedělní večerní bohoslužba

26.10.2014 18:30
Poslední diskuze z cyklu "Život v souřadnicích víry". Připravuje bratr Josef Vávra.

Biblická hodina

29.10.2014 19:00
Káže kazatel Daniel Komrska

Pozvánky


6.11. 2014 od 15.00 se uskuteční na Moravském náměstí happening na podporu pronásledovaných křesťanů. Součástí bude i ekumenická bohoslužba v 16.30h. 
 
 

Aktuality

 

Výpisy z jednání staršovstva

Říjnová setkání: 8. 10. 2014 a 22. 10. 2014.
Výpisy ze zářijových setkání staršovstva: 10. 9. 2014 a 24. 9. 2014.
 

Nedělní kázání

o Boží stráži nad člověkem - textmp3.

Biblické hodiny

Cesta syrského Naamána
za uzdravením a poznáním Hospodina
Odkaz k poslechu série kázání o cestě syrského vojevůdce Naamána k uzdravení a poznání Hospodina (2Kr 5). 

Kurz - Cesta za poselstvím Bible

Kazatel Jan Asszonyi zve ke kurzu, v němž bude uvádět do souvislostí Bible (jednotlivých biblických knih). Koná se každé pondělí od 16.30 do 18.00 hodin. Z důvodu volby vhodného prostoru ať se zájemci hlásí u kaz. J. Asszonyi.