online vysílání                            kompas                            oznámení                            kontakty
 

Bohoslužebný kalendář

Nedělní ranní bohoslužba

23.11.2014 10:07
Bohoslužbu vede bratr Luboš Rous. Káže kazatel Jan Asszonyi.

Nedělní večírek

23.11.2014 17:00
Neformální začátek v 17:00, program začíná v 17:30. Hosty budou Jan a Pavel Kočnarovi - rozhovor a písničky.

Biblická hodina

26.11.2014 19:00
Káže kazatel Daniel Komrska.

Nedělní bohoslužba - 1. Adventní

30.11.2014 09:00
1. Adventní neděle. Bohoslužbu vede bratr Petr Kratochvíl. Káže kazatel Daniel Komrska.

Pozvánky

Seniorátní studijní den
Zveme vás na studijní den na téme "Hřích a pokání ve zbožnosti a zvěstování církve", který se bude konat 22.11. od 9:30 ve sboru CB v Letovicích. Hosty budou P. Zdeněk Wasserbauer, Th.D. a doc. Pavel Hošek, Th.D.
Přihlašujte se kazateli Janu Asszonyi (jan.asszonyi@cb.cz) nejpozději do 16.11. Cena 150,- Kč.
 
7 dní modliteb
Zveme vás ke společnému týdnu modliteb s tématem: "Modlíme se za rodiny". Akce probíhá od 23. listopadu do první adventní neděle 30. listopadu. Více informací naleznete zde: http://cb.cz/akce/rozpis.htm
 
 

Aktuality

 

Pořad České televize

Česká televize připravila dokumentární rekonstrukci biblického zločinu "Na počátku byla vražda - Kain a Ábel". Pořad naleznete na tomto odkazu.
 

Výpisy z jednání staršovstva

Říjnová setkání: 8. 10. 2014 a 22. 10. 2014.
Výpisy ze zářijových setkání staršovstva: 10. 9. 2014 a 24. 9. 2014.
 

Nedělní kázání

o Boží stráži nad člověkem - textmp3.

Biblické hodiny

Cesta syrského Naamána
za uzdravením a poznáním Hospodina
Odkaz k poslechu série kázání o cestě syrského vojevůdce Naamána k uzdravení a poznání Hospodina (2Kr 5). 

Kurz - Cesta za poselstvím Bible

Kazatel Jan Asszonyi zve ke kurzu, v němž bude uvádět do souvislostí Bible (jednotlivých biblických knih). Koná se každé pondělí od 16.30 do 18.00 hodin. Z důvodu volby vhodného prostoru ať se zájemci hlásí u kaz. J. Asszonyi.