online vysílání                            kompas                            oznámení                            kontakty
 

Bohoslužebný kalendář

Biblická hodina

20.08.2014 19:00
Káže bratr Petr Raus

Nedělní bohoslužba

24.08.2014 09:00
Káže kazatel Daniel Komrska

Biblická hodina

27.08.2014 19:00
Káže kazatel Daniel Komrska

Nedělní bohoslužba

31.08.2014 09:00
Káže kazatel Jiří Lukl

Pozvánky

Tradiční žehnání a výstava květin a plodů

Farnost Želešice pořádá v neděli 17. 8. 2014 žehnání kvěin a plodů v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie. V 15.00 hodin vystoupí želešický chrámový sbor

Kurz - Cesta za poselstvím Bible
Kaz. Jan Asszonyi zve ke kurzu, v němž bude uvádět do souvislostí Bible (jednotlivých biblických knih). Koná se každé pondělí od 16.30 do 18.00 hodin. (další pokračování od 8. září 2014)
Z důvodu volby vhodného prostoru ať se zájemci hlásí u kaz. J. Asszonyi (604 219 445 CST T-Mobile; jan.asszonyi@gmail.com).
Zúčastnit se mohou i nepřihlášení :-). 
 
Biblické hodiny - Cesta syrského Naamána
za uzdravením a poznáním Hospodina
Odkaz k poslechu série kázání o cestě syrského vojevůdce Naamána k uzdravení a poznání Hospodina (2Kr 5). 

Aktuality

Oznámení

10. 08. 2014 Neděle

Jednání staršovstva

Výpis ze Zápisu jednání staršovstva ve středu 28.5.2014.

Týden města - foto

V rámci brněnské akce Týden města jsme snídali na ulici. Podívejte se, jak to tu vypadalo.
 

Pastýřský list 

Pastýřský list předsedy Rady Církve bratrské