online vysílání                            kompas                            oznámení                            kontakty
 

Bohoslužebný kalendář

Nedělní bohoslužba - 4. adventní

21.12.2014 09:00
Pán Ježíš přichází ve slově, které se stalo tělem. Káže kazatel Jan Asszonyi

Dětská vánoční slavnost

21.12.2014 16:00
Vánoční zvěst v podání našich dětí.

Vánoční bdění

24.12.2014 22:00
Od 5. století se křesťané v předvečer velkých svátků scházeli, aby se společně modlili. K této tradici se letos můžeme připojit i v našem sboru. Budeme se modlit, zpívat písně a číst z Bible. Shromáždění vede diakonka Mária Uhlíková.  

Hod Boží vánoční

25.12.2014 10:00
Bohoslužbu vede bratr Petr Raus. Shromáždění se slavením večeře Páně. Káže kazatel Daniel Komrska.

Pozvánky

Program svátečních shromáždění

(klikněte na obrázek pro plnou velikost)
 

Aktuality

Oznámení

14. 12. - 20. 12. 14

Program adventních a svátečních bohoslužeb

Advetntní bohoslužby. Sváteční, nejen vánoční bohoslužby.

Výpisy z jednání staršovstva

Zápis z jednání staršovstva 26.11.2014.
Říjnové setkání: 22. 10. 2014.

Pořad České televize

Česká televize připravila dokumentární rekonstrukci biblického zločinu "Na počátku byla vražda - Kain a Ábel". Pořad naleznete na tomto odkazu.

Nedělní kázání

o Boží stráži nad člověkem - textmp3.

Biblické hodiny

Cesta syrského Naamána
za uzdravením a poznáním Hospodina
Odkaz k poslechu série kázání o cestě syrského vojevůdce Naamána k uzdravení a poznání Hospodina (2Kr 5). 

Kurz - Cesta za poselstvím Bible

Kazatel Jan Asszonyi zve ke kurzu, v němž bude uvádět do souvislostí Bible (jednotlivých biblických knih). Koná se každé pondělí od 16.30 do 18.00 hodin. Z důvodu volby vhodného prostoru ať se zájemci hlásí u kaz. J. Asszonyi.