online vysílání                            kompas                            oznámení                            kontakty
 

Bohoslužebný kalendář

Nedělní sborový den

02.11.2014 10:00
Podzimní sborový den začíná v 10:00 ráno a po společném obědě ve 14:00. Přivítáme mezi sebou hosty z CB v Českých Budějovicích. Shromáždění vede kazatel Jan Asszonyi. Večerní shromáždění se konat nebude.

Nedělní ranní bohoslužba

09.11.2014 09:00
Bohoslužbu vede bratr Tomáš Veselý. Káže kazatel Pavel Světlík.

Večírek

09.11.2014 09:00
Tímto večerem zahajujeme pravidelný cyklus večírků se setkáním u kávy v 17:00 hod. a s programem od 17:30 hod. Programem poslouží host bratr Pavel Světlík.

Biblická hodina

12.11.2014 19:00
Káže kazatel Daniel Komrska

Pozvánky

Sborový den 2.11. začíná bohoslužbou v 10:00 a ve 14:00. Přivítáme hosty z Českých Budějovic.


6.11. 2014 od 15.00 se uskuteční na Moravském náměstí happening na podporu pronásledovaných křesťanů. Součástí bude i ekumenická bohoslužba v 16.30h. 

Seniorátní studijní den
Zveme vás na studijní den na téme "Hřích a pokání ve zbožnosti a zvěstování církve", který se bude konat 22.11. od 9:30 ve sboru CB v Letovicích. Hosty budou P. Zdeněk Wasserbauer, Th.D. a doc. Pavel Hošek, Th.D.
Přihlašujte se kazateli Janu Asszonyi (jan.asszonyi@cb.cz) nejpozději do 16.11. Cena 150,- Kč.
 
7 dní modliteb
Zveme vás ke společnému týdnu modliteb s tématem: "Modlíme se za rodiny". Akce probíhá od 23. listopadu do první adventní neděle 30. listopadu. Více informací naleznete zde: http://cb.cz/akce/rozpis.htm
 
 

Aktuality

 

Výpisy z jednání staršovstva

Říjnová setkání: 8. 10. 2014 a 22. 10. 2014.
Výpisy ze zářijových setkání staršovstva: 10. 9. 2014 a 24. 9. 2014.
 

Nedělní kázání

o Boží stráži nad člověkem - textmp3.

Biblické hodiny

Cesta syrského Naamána
za uzdravením a poznáním Hospodina
Odkaz k poslechu série kázání o cestě syrského vojevůdce Naamána k uzdravení a poznání Hospodina (2Kr 5). 

Kurz - Cesta za poselstvím Bible

Kazatel Jan Asszonyi zve ke kurzu, v němž bude uvádět do souvislostí Bible (jednotlivých biblických knih). Koná se každé pondělí od 16.30 do 18.00 hodin. Z důvodu volby vhodného prostoru ať se zájemci hlásí u kaz. J. Asszonyi.