online vysílání                            kompas                            oznámení                            kontakty
 

Bohoslužebný kalendář

Biblická hodina

30.07.2014 19:00
Káže kazatel Petr Dvořáček. CB - Betánie

Nedělní bohoslužba

03.08.2014 09:00
Večeře Páně Shromáždění vede: bratr Jiří Kořínek Káže kazatel Daniel Komrska

Biblická hodina

06.08.2014 19:00
Káže kazatel Jan Asszonyi

Nedělní bohoslužba

10.08.2014 09:00
Káže kazatel Jan Asszonyi

Pozvánky

Kurz - Cesta za poselstvím Bible
Kaz. Jan Asszonyi zve ke kurzu, v němž bude uvádět do souvislostí Bible (jednotlivých biblických knih). Koná se každé pondělí od 16.30 do 18.00 hodin.
Z důvodu volby vhodného prostoru ať se zájemci hlásí u kaz. J. Asszonyi (604 219 445 CST T-Mobile; jan.asszonyi@gmail.com).
Zúčastnit se mohou i nepřihlášení :-). 
 
Biblické hodiny - Cesta syrského Naamána
za uzdravením a poznáním Hospodina
Odkaz k poslechu série kázání o cestě syrského vojevůdce Naamána k uzdravení a poznání Hospodina (2Kr 5). 

Aktuality

Oznámení

13. 07. 2014 Neděle

Jednání staršovstva

Výpis ze Zápisu jednání staršovstva ve středu 28.5.2014.

Týden města - foto

V rámci brněnské akce Týden města jsme snídali na ulici. Podívejte se, jak to tu vypadalo.
 

Výpis ze zápisu setkaní staršovstva

Zde můžete nahlédnout do výpisu ze zápisu setkání staršovstva, které se konalo ve středu 23. 4. 2014.

Pastýřský list 

Pastýřský list předsedy Rady Církve bratrské